images

 

Ko smo mi?

 

Na osnovu člana 10 i 12 Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH br.: 45/02") osnivačka Skupština dana 3.3.2017. godine donijela je odluku o osnivanju Udruženja „Centar građanskih incijativa“.
 
Udruženje Centar građanskih incijativa (skraćeni naziv „CGI“) upisano je u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK -a.

Naši ciljevi i djelatnosti